Dag 23

Förberedelser för en mindre stressig jul

DAG 23
 Tidigare i julplanen skulle vi fundera över vilka julpyssel som skulle göras i år.Har något beslut tagits? Är materialet inköpt? Om inte är det dags att göra det under veckan, så att vi kan börja pyssla i början av december. 
Läs en jultidning eller se på ett juligt tv-program. Kom ihåg att de ljuger!

Gårdagens uppdrag Morgondagens uppdrag