Dag 18

Dagens uppgift kanske inte känns som en julförberdedelse, men med tanke på att det varje år blir en ökning av bränder under december tycker jag att det kan räknas som det. Fundera på hur du och övriga i familjen kan ta er ut om olyckan skulle vara frame. Finns det färdiga utrymningsvägar eller behövs det repstegar. Vad mer för utrustning kan vara bra att ha? Brandsläckare, brandfilt mm.

Förberedelser för en mindre stressig jul

DAG 18
 Kontrollera att brandvarnarna fungerar och prata med hela familjen om hur ni ska agera om det blir en eldsvåda.
Lyssna på din favorit julmusik.


Gårdagens uppdrag Morgondagens uppdrag