Dag 54

Förberedelser för en mindre stressig jul

I dag är det Anna-dagen och enligt traddition är det dags att lägga lutfisken i blöt.

Dag 54
 Lägg lutfisken i blöt.
 Se över om någon tidigare punkt missats och lägg upp en rimlig plan för vad av dessa som ska hinnas med i helgen.
Lyssna på julmusik.

Gårdagens uppdrag Morgondagens uppdrag