Planering

Vad hände under vecka 1?

Under den första julplaneringsveckan har jag förberett dessa saker: